måndag 6 juni 2011

It's good to be king

Ett inlägg vari vår huvudperson favoriserar en regent.

Som utlovat då, denna nationaldag, ett litet inlägg om min personliga favoritkung. Jag är förvisso republikan, men jag förbehåller mig rätten att faktiskt anse ett antal av historiens kungar vara tämligen kompetenta. Man kan säga att jag här presenterar en kung som jag - åtminstone vid den tiden - mycket väl kunde ha röstat fram, om man nu hade fått det.

1829-1907 (kung av Sverige 1872-1907, kung av Norge och Sverige 1872-1905).

Det finns fyra huvudskäl till varför jag fastnat för Oscar II. För det första bedrev han inga anfallskrig, och han plågade inte livet ur sitt eget folk (kriterier som uteslöt t ex Karl XII, Gustav II Adolf, Karl XI, Gustav Vasa mfl). För det andra var han intelligent, och utmärkte sig av egen kraft inom exempelvis matematik och historia. För det tredje strävade han aktivt efter en fredlig väg ut ur den Svensk-Norska unionen, vilket också blev utfallet. För det fjärde var han en modern regent som brann för bättre utbildningsväsende, ett stärkt kulturliv och upptäcktsresor.

Därmed inte sagt att han var felfri. Oscar II såg sig som utvald av Gud, och han stödde Storbritannien (via debattartiklar) i Boerkriget, ett bittert krig om kontrollen av Sydafrika, där engelsmännen inrättade riktiga koncentrationsläger. Det är dock oklart hur mycket av detta som nått fram till Europa och det svenska hovet när kungen skrev sina stöttande artiklar (våren 1900).

Oscar II var också uppskattad internationellt. Han ansågs vara neutral mellan de olika stormakterna och fick vid flera tillfällen möjlighet att agera diplomat eller officiell förhandlare vid skrivande av olika internationella avtal.

Sammanfattningsvis var han alltså en kung som strävade efter fred snarare än krig, som både älskade och älskades av sitt folk, som var intelligent, bildad, kulturintresserad och försökte sprida dessa möjligheter till fler. Med alla fel och brister som monarkin står för, så var han ändå en kung som mycket väl kunnat hävda sig som presidentkandidat i öppna val i en republik. Det kan man inte direkt säga om alla svenska regenter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar