lördag 20 oktober 2012

Heart of the city (Ain't No Love)

Förändrade arbetssätt, en del skulle felaktigt kalla det för minskade ambitioner, leder till oväntat genombrott i konstruktionen av mordisk stadsmiljö.

Jag la ut ett rop på hjälp för en tid sedan. Jag borde förstått att jag inte skulle få någon sådan. Efter att ha kört huvudet i väggen ett flertal gånger med min megastora stads-setting i världen Althari sökte jag inspiration utifrån. Men som sagt, ingen hjälp fanns att finna.

Vi pratar alltså om en stad som, enligt kartan, innehåller drygt 10 000 byggnader. Den är helt jävla massiv, och även om jag delat in den i 100 olika sektioner så är det ett mastodontarbete att fylla den med innehåll. Arbetet har gått framåt, men oerhört långsamt, ja till och med frustrerande långsamt. Jag har suckat varje gång jag öppnat kartjävlen och försökt beta av några nya byggnader.

Så, för några dagar sedan, så tänkte jag Fuck this shit. Fuck it up the arse all to hell!

Sen började jag skriva istället, rakt upp och ner. Och vips går det mycket enklare. Därför tänker jag arbeta så istället. Jag skriver om platser, personer, miljöer utan att nödvändigtvis pricka in dem på en karta. Kartan kommer bli mer av en allmän referens än den massiva spelmotor jag föreställde mig.

Därmed inte sagt att det blir färre platser eller mindre valmöjligheter - på sikt.

Terry Pratchett vägrade länge göra en karta över Ankh-Morpork och Discworld. "There are no maps. You can't map a sense of humour", menade han, även om han ändrat sig de sista 10 åren eller så. Numera finns kartor både över Discworld och Ankh-Morpork.

Men när Pratchett - en person jag beundrar på mer än ett sätt - kom till den punkten att det började göras kartor så hade han cirka 20 Discworld-böcker bakom sig. Då fanns där ett innehåll, en mängd berättelser och personer, som kunde utgöra en bas för kartorna.

Lite så tänker jag mig denna stadsbyggnad. Den får ske mer organiskt än vad jag tänkte från början. I klartext: det kommer finnas mycket klart från början, men allt eftersom staden spelas så kommer den behöva fyllas på.

Att jag frångått kartan - och dess inspirationsmördande metodik - har också inneburit att jag börjat jobba med andra delar. Något jag snappade upp från D&D-böckerna jag fann på loppis var exempelvis en tidslinje över historiska händelser. När jag började skissa på världens - och stadens - historia så visade det sig ge massvis av uppslag och lite "kött på benen" för olika platser i staden.
Exempelvis är det givetvis mycket roligare om det finns en historia bakom en viss staty av en viss kejsare som står vid ett visst torg. Det kanske krävs ett lyckat slag i historia för att få veta den, men den finns ändå där och ger något av en extra dimension till staden.

Likaså har jag kunnat gå in mer på övergripande struktur. Vilka bor i staden, hur fungerar den, hur är infrastrukturen uppbyggd, varför ligger den där den gör, vem styr över vad... det är en mängd parametrar som får en stad att fungera, och just det där är mycket enklare att tänka ut när man inte plottrar ner sig i detaljer kring värdshusvärdens moral, skicket på rummen eller NPC:ns bakgrundshistoria.

Skrivandet har tagit fart, och det känns roligt igen. Mina rollpersoner kommer nog få möta väl så många uttänkta NPC:s, platser och side-quests, men de kommer också möta en stad med en historia, en stad som fungerar och som hänger ihop, där många stora och små komplotter väntar dem. Det är inte kattskit.

PS.DS.


PS 2.
Jag tar förstås tacksamt emot tips på bra NPC:s, platser och miljöer även fortsättningsvis. Goda idéer är goda idéer, även om man arbetar på ett nytt sätt.
DS 2.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar